Hundratals naturliga stenar med de mest utpräglade strukturerna och formerna väljs ut och gjuts av med en unik teknik som återger dess utseende. ArtStones stenar tillverkas efter dessa formar av en mix huvudsakligen bestående av cement, pimpsten och sand, för att på bästa sätt återspegla äkta sten eller tegel.

Att göra dessa stenar precisa och att färga dem så sofistikerat som i naturen med hjälp av färgpigment är ett fordrande jobb och kräver ett mycket noggrant hantverk. ArtStone är den ideala stenprodukten genom sitt låga pris, enkla montering, hållbara färger och dess låga vikt. Dessa kombinationer gör ArtStone väggsten till en ekonomisk och rationell lösning för stenbeklädnad ute som inne.

 • Fitted Stack Stone Grey

  En grå sten som efterliknar skiffer. Basen mörk grå och grövre struktur, vissa inslag av gulbruna ("toffee") toner.
  0,00 SEK
 • Handslaget Naturtegel

  Tidlöst handslaget tegel i en klassisk tegelfärg.
  0,00 SEK
 • Mosaic Stone Mimoza Grey

  En platta är ca 28 x 28 cm, täckt med mindre mosaikbitar (lodräta och vågräta) i en mellangrå ton med vissa inslag av röd/bruna toner.
  500,00 SEK (Rekommenderat pris 995,00 SEK)
 • Profit Rustic Stone White

  En ljus sten som efterliknar skiffer. Sobert vit med en "marmorerad" karaktär i reliefen.
  0,00 SEK
 • Used Brick Old

  En mörk sten som ser ut som gammeldags tegel i något oregelbundna former med mycket patina. Färger i härligt brända toner såsom röd, orange, gul och svart.
  0,00 SEK

ArtStone Produktinformation

Underlag: ArtStone väggsten kan monteras direkt på murade, gjutna eller putsade ytor utomhus. Används Lecablock så skall putsnät användas, montering på utegips rekommenderas ej. Vid montering inomhus kan ArtStone utöver ovanstående även monteras på gipsskiva eller liknande lösning lämplig för kakelsättning.
Vid montering så skall ett bättre klinkerfix (motsvarande EN 12004/ EN 12002) användas av lämplig typ, vid montering utomhus skall fästmassan vara frostsäker. Applicera fästmassa både på stenen och på väggen (s.k. dubbellimning). Åtgången är 7-9 kg/m². Ytan skall vara jämn, ren, torr och fettfri. Börja med att montera nerifrån och arbeta uppåt. Till fogning används t ex mur och putsbruk av klass B. Åtgång 6-8 kg/m² beroende av bredden på fogen.
Dimensioner:
-Stenarna i sortimentet har en varierande tjocklek från 10–50 mm.

-Profit-modellerna finns i tre olika längder. Storlekarna som levereras är ca: 450 x 100, 300 x 100 och 150 x 100 mm alt. 500 x 100, 300 x 100 och 200 x 100 mm beroende på modell.

Vikt:Beroende på modell varierar från 35 - 40 kg/m²
Brandklass:Icke brännbart material liknande euroklass A. Stenarna kan inte användas inuti en öppen spis eller i brandmiljöer. Men de kan med fördel användas till att klä isolerade ytor, såsom runt en eldstad eller på skorsten.
Påväxt:Tester visar att stenen inte påvisar större risk för påväxt av t.ex. alger än likvärdigt beklädnadsmaterial.
Frostsäkerhet:Materialet har utsatts för 25 cykler av frysning/uppvärmning (nollpasseringar) och resulterade inte i några tecken på avvikelser.
Hållbarhet:Många installationer över världen har bekräftat en mycket god beständighet av stenarna i alla olika klimat.